برداشت زعفران (طلای سرخ) از مزارع شهرستان مرند

تاریخ انتشار : یکشنبه 14 آبان 1402 - 11:58

عکسها ارسالی از آقای علی اصغر رحیم پور بناب