تاریخ انتشار : سه شنبه 20 تیر 1402 - 10:54

نبود آب شرب در روستای بهرام(وهرم) مرند