تو که علما را متوهم میخوانی، دینت را از فیضیه گرفته ای یا انگلیس؟!

تو که علما را متوهم میخوانی، دینت را از فیضیه گرفته ای یا انگلیس؟!

به گزارش دارا نیوز، وی در جمع اعضای کاروان پیاده عازم حرم امام خمینی(ره) گفته است: برخی از افراد عمامه به سر که دارای مسئولیت هستند، در واکنش به اجتماع مردم در خصوص بدحجابی و نگرانی علما از وضع دین و فرهنگ و تجمع روحانیت در فیضیه، آن‌ها را کسانی معرفی می‌کنند که اسلام را