مطالبه عمومی برای به نتیجه رسیدن پرونده مهدی هاشمی

مطالبه عمومی برای به نتیجه رسیدن پرونده مهدی هاشمی

به گزارش دارانیوز، مهدی هاشمی از شهریور ماه سال ۸۸ به‌دنبال حوادث مرتبط با جریان فتنه با پوشش سرکشی به واحدهای دانشگاه آزاد و ادامه تحصیل از کشور خارج شد و به‌رغم احضارهای قضایی برای رسیدگی به اتهاماتش حاضر به بازگشت نشد. در پی حضور نیافتن این متهم در موعد مقرر برای رسیدگی به اتهامات، قرار