الهیارپور ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان مرند را عهده دار شد

الهیارپور ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان مرند را عهده دار شد

به گزارش داراخبر،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند ضمن تشکر از زحمات آقای نجاری گفت: جایگاه مرند در حوزه ورزش دارای ارزش خاصی است و شهرستان مرند در تمامی حوزه ها تاثیر گذار است که از جمله آنها حوزه ورزش و جوانان است . کرمی گفت: جوانان سرمایه های اصلی کشور هستند و باید