تولید و ایجاد اشتغال نیازمند بستر سازی مناسب است

تولید و ایجاد اشتغال نیازمند بستر سازی مناسب است

به گزارش دارانیوز، نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع سرمایه گذاران شهرستان ملکان از تبدیل شدن بانک ها به بنگاه های معاملاتی به شدت انتقاد کرد و افزود با بیان اینکه بانک ها از وظایف ذاتی خود عدول کرده اند و متاسفانه بانک ها به بنگاه های معاملاتی تبدیل شده