جنبش دانشجویی که بارکش احزاب شود، هویت خود را گم می کند!

جنبش دانشجویی که بارکش احزاب شود، هویت خود را گم می کند!

داراخبر،دیروز مراسم “آینده توسعه و دموکراسی در ایران” که با حضور مسعود پزشکیان، نائب رئیس مجلس توسط انجمن اسلامی اصلاح طلب دانشگاه آزاد ارومیه در سالن آمفی تئاتر این دانشگاه در حالی برگزار شد که حاشیه های آن بر متنش چربش داشت.