حادثه در کمین دستگاه‌های پیر و فرتوت شهربازی‌ها

حادثه در کمین دستگاه‌های پیر و فرتوت شهربازی‌ها

به گزارش دارانیوز، با تعطیلی مدارس، زنگ تفریح خیل عظیمی از دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها هم به صدا درمی‌آید. شادی و تفریح طبقه مرفه جامعه در مسافرت‌های خارجی و شاید هم کنار دریا و شمال و جنوب کشور محدود شود. اما آنهایی که توان مالی مسافرت‌های آنچنانی را ندارند «رفتن به شهربازی» تنها گزینه‌ای است