لطف الله فروزنده:رد پول‌های کثیف را باید از دوران سازندگی و اصلاحات جستجو کرد

لطف الله فروزنده:رد پول‌های کثیف را باید از دوران سازندگی و اصلاحات جستجو کرد

دارانیوز:در این راستا ما کاملا موافقیم که از سال ۶۸ وضعیت دولت‌مردان، مخصوصا هاشمی رفسنجانی، خانواده وی، تیم کارگزاران و دولت اصلاحات بررسی شود و بعد وضعیت دولت احمدی‌نژاد هم بررسی شود و هر کسی نسبت به بیت‌المال بی‌مبالاتی کرده و پولی به جیب‌زده، مجازات شود.