انتخابات حق الناس می باشد باید مراقب بود

انتخابات حق الناس می باشد باید مراقب بود

به گزارش داراخبر،حجت الاسلام هادوی خطبۀ اول نماز را به موضوع توحید در مالکیت خداوند متعال اختصاص داده ،اظهار داشت:بر اساس آیات قران عظیم الشان خداوند متعال مالک علی الاطلاق دنیا وآخرت است و هرکس در دنیا از هر نعمت مادی ومعنوی برخوردار باشد همه را ازخداوند فیاض دارد. وی در این زمینه افزود: اعتقاد