غنی سازی را تحویل می دهیم، مذاکره دریافت می کنیم

غنی سازی را تحویل می دهیم، مذاکره دریافت می کنیم

به گزارش دارانیوز ، ایران هسته ای در گزارشی ویژه نوشت؛شواهد حکایت از آن دارد که دور جاری مذاکرات هسته ای در ژنو بسیار تعیین کنندهخواهد بود.  ایران و گروه ۱+۵ از روز جمعه اول اسفند (۲۰ فوریه) مذاکرات خود را در سطح معاونین در ژنو آغاز کرده اند.  امروز (شنبه، ۲ آذر/ ۲۱ فوریه) محمد