جانبازی که مسئولان اورا جانباز نمی شناسند

جانبازی که مسئولان اورا جانباز نمی شناسند

به گزارش دارانیوز،  16 ساله بود که به جبهه‌های حق علیه باطل شتافت و اوایل سال ۶۷ در منطقه عملیاتی کوشک مورد حمله شیمیایی قرار گرفت و بدون اینکه اثر شیمیایی تشخیص داده شود، از بیمارستان مرخص شد. سال‌ها بعد، از سال ۸۴ حمله شمیایی عوارض خود را نشان داد و از سال ۸۹ وضع