عزتی که نه به پاسپورت معلمان بازگشت و نه به پاسپورت وزیر و نماینده رسمی ایران در سازمان ملل

عزتی که نه به پاسپورت معلمان بازگشت و نه به پاسپورت وزیر و نماینده رسمی ایران در سازمان ملل

به گزارش داراخبر،دولت یازدهم هم به‌مانند دیگر دولت‌ها با وعده‌ها و گفتمان خاص خود پا به میدان گذاشت. حسن روحانی در انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری قول عمل به موارد زیادی را به‌عنوان وعده و راهکار عملیاتی خود برای ارتقای سطح رفاه مادی و معنوی زندگی ایرانیان داد. این وعده‌ها از عذرخواهی صریح در برابر اشتباهات تا