اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر مبنای تمام امور قرار گیرد

اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر مبنای تمام امور قرار گیرد

به گزارش داراخبر،فرایض و موازین شرعی دین اسلام بدون شک برای کمال و رستگاری آدم زمینی وضع شده اند و در این میان فریضه ای چون امر به معروف و نهی از منکر از جمله این موازین است که تقید به آن می تواند شفابخش بسیاری از دردها و ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی جوامع