راه حل بسیاری از مشکلات در گرو نهادینه کردن ارزش‌های دفاع مقدس است

راه حل بسیاری از مشکلات در گرو نهادینه کردن ارزش‌های دفاع مقدس است

به گزارش داراخبر،در جلسه کارگروه تخصصی جهاد تبیین دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان شرقی اظهار کرد: ارزش‌های دفاع مقدس برای ملت ایران یک آرمان است و باید گرامی داشته شوند. وی افزود: آموزش و پرورش به دلیل رابطه مستقیم با جامعه معلمان و دانش آموزان، ظرفیت زیادی برای ترویج فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس دارد