کمرنگ‌شدن نقش آذربایجان با ترانزیت دریایی ایران به روسیه و قزاقستان

کمرنگ‌شدن نقش آذربایجان با ترانزیت دریایی ایران به روسیه و قزاقستان

داراخبر،با راه‌اندازی ۶ خط منظم دریایی از بنادر شمالی ایران به بنادر روسیه و قزاقستان، نقش جمهوری آذربایجان به عنوان کشور ثالث در ترانزیت و صادرات کالا به روسیه کمرنگ‌ می‌شود ولی در این حوزه باید به مواردی نظیر تردد کشتی‌ها با ظرفیت کامل، ایجاد زنجیره تامین یکپارچه و حذف تردد یک‌سر خالی، توجه داشت.