زورخانه ی پوریای ولی شهرستان سلماس با حضور امیررضا خادم افتتاح شد

زورخانه ی پوریای ولی شهرستان سلماس با حضور امیررضا خادم افتتاح شد

به گزارش داراخبر،در مراسمی با حضور معاون حقوقی ، پارلمانی و امور استان های وزارت ورزش و جوانان،مدیرکل هماهنگی امور استانها، مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجانغربی،فرماندار و شورای اداری و مردم شهرستان سلماس از زورخانه ی پوریای ولی شهرستان سلماس واقع در جاده ی فرعی منتهی به جاده ی ارومیه_سلماس افتتاح بعمل آمد. در