مسیر قانونی تبدیل باغ به آپارتمان در مرند!!+ تصاویر

مسیر قانونی تبدیل باغ به آپارتمان در مرند!!+ تصاویر

به گزارش دارانیوز، تعدی و تجاوز به عرصه‌های طبیعی و بی توجهی به حفظ و حراست از محیط زیست، شرایط آب و هوایی شهرستان مرند در سده های گذشته را تغییر داده است. در سالهای اخیر با رشد بی رویه شهرنشینی طمع مسکن سازان انبوه نیز برای انجام پروژه های میلیاردی افزایش یافته است. در