صالح آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی شد

صالح آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی شد

داراخبر،رئیس‌جمهور به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران، علی صالح‌آبادی را به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.