بهره برداری از چند طرح اداره برق شهرستان مرند آغاز شد

بهره برداری از چند طرح اداره برق شهرستان مرند آغاز شد

معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان طي سخناني در اين مراسم اظهار داشت: وزارت نيرو يكي از موثرترين وزارتخانه هاي نظام جمهوري اسلامي ايران است.   وي گفت: موفقيت دولت تدبير و اميد ، موفقيت كشور است و ما فرزندان جمهوري اسلامي ايران در راه آباداني و پيشرفت كشور دست از تلاش بر نخواهيم داشت.