پیشرفت ۸۵ درصدی بزرگراه مرند جلفا
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی‌؛

پیشرفت ۸۵ درصدی بزرگراه مرند جلفا

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی‌ گفت: بزرگراه مرند- جلفا با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی تا بهمن سال جاری بهره برداری می‌شود.