تولیدکننده ترامادول در دولت اصلاحات عامل توزیع قانونی مخدر جدید/ رمزگشایی از ورود شبه‌هروئین”اکسی کدون”به داروخانه‌ها

تولیدکننده ترامادول در دولت اصلاحات عامل توزیع قانونی مخدر جدید/ رمزگشایی از ورود شبه‌هروئین”اکسی کدون”به داروخانه‌ها

به گزارش داراخبر،زهره مرادزاده: طی روزهای گذشته، وزارت بهداشت با صدور بخشنامه ای بدون اطلاع ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان نهاد بالادستی، داروی مخدر و شبه هروئین “اکسی کدون” را آماده ورود به بازار کرد که با واکنشهای شدیدی از سوی رسانه ها، کارشناسان و دلسوزان حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد