تاسیس شتابزده بورس‌های مختلف/حضور خارجی ها در بازار سرمایه مانعی ندارد

تاسیس شتابزده بورس‌های مختلف/حضور خارجی ها در بازار سرمایه مانعی ندارد

به گزارش داراخبر،محمد حسن‌نژاد درگفت وگو یی،درخصوص تاسیس بورس ارز و مسکن در کشور گفت: در تاسیس بورس‌ها باید تدابیر کارشناسی اتخاذ شود و اینکه برای هر موضوعی بصورت شتابزده بورس در کشور تشکیل شود، صحیح نخواهد بود. نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در این رابطه ادامه داد: بورس یعنی بازار متشکل