هوشمندی ، صلابت و پرهیز ازغفلت از راه های مقابله با نفوذ دشمن است

هوشمندی ، صلابت و پرهیز ازغفلت از راه های مقابله با نفوذ دشمن است

به گزارش داراخبر،حجت الاسلام هادوی تقوی را سرمایه اساسی انسان مؤمن برشمرد وگفت: با وجود ایمان می توان به غنای نفس، عزّت دنیا و انس با خداوند متعال دست یافت. وی با اشاره به اولّویّت دادن به نیازمندان آبرومند در امر انفاق و جلوگیری از بروز و گسترش تکّدی گری در جامعه ، گفت: براساس