مردان اقتصادی تبریز الگو هستند

مردان اقتصادی تبریز الگو هستند

دارانیوز:نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس گفت: از گذشته‌های دور تبریز همواره پیشتاز فعالیت‌های اقتصادی بوده است به گونه‌ای که جاهای دیگر از مردان اقتصادی تبریز الگو و الهام گرفته‌اند.