فتنه ۸۸ یک خیانت واقعی بود/ تلاش کردم آقای موسوی و خاتمی فتنه را بخوابانند ولی نشد

فتنه ۸۸ یک خیانت واقعی بود/ تلاش کردم آقای موسوی و خاتمی فتنه را بخوابانند ولی نشد

داراخبر،نماینده سابق مجلس گفت: فتنه ۸۸ واقعی است، کشور را به سمت یک تشنج موثر سوق دادند، من خیلی تلاش کردم آقای موسوی این کار را نکنند، من خیلی تلاش کردم تا آقای خاتمی کاری کنند و حرفی بزنند تا فتنه ۸۸ بخوابد، برای آقای کروبی هم نامه نوشتم ولی متاسفانه خیانت رخ داد.