ساختمان اداری منطقه ۵ طبق زمانبندی افتتاح می‌شود

ساختمان اداری منطقه ۵ طبق زمانبندی افتتاح می‌شود

به گزارش داراخبر،یعقوب هوشیار از ساختمان در دست احداث شهرداری منطقه ۵ بازدید کرده و بر تسریع عملیات عمرانی این پروژه تأکید کرد. وی اظهار کرد: کفسازی محوطه ساختمان و حفاظت فیزیکی از تأسیسات باید در اولویت عملیات عمرانی پروژه احداث ساختمان جدید شهرداری منطقه ۵ قرار گیرد. شهردار تبریز تصریح کرد: انشعابات بنا شامل