رسانه ها، قدرت نرم کشور هستند

رسانه ها، قدرت نرم کشور هستند

به گزارش داراخبر،عابدین خرم اختتامیه جشنواره منطقه ای مطبوعات، خبرگزاری ها، پایگاه های خبری شمالغرب کشور گفت: حسن ختام اخرین روزهای سال با اختتامیه در آذربایجان شرقی شد که اغازی است بر کارهایی که مطبوعات در سال جدید انجام خواهند داد. وی با اشاره به اینکه امروز در مراسم اختتامیه میزبان مهمانانی از چهار استان