پلمپ و انسداد ۴۴۷ حلقه چاه غیرمجاز در استان
مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی؛

پلمپ و انسداد ۴۴۷ حلقه چاه غیرمجاز در استان

داراخبر،مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی از پلمپ و انسداد ۴۴۷ حلقه چاه غیرمجاز در ۶ ماهه نخست سال جاری در دشت‌‌‌های آذربایجان شرقی و جلوگیری از تخلیه سالیانه ۲ میلیون متر مکعب آب از آبخوان‌‌‌های استان خبر داد.