آمادگی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی برای توانمندسازی اعضای خانه کارگر
رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان خبر داد

آمادگی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی برای توانمندسازی اعضای خانه کارگر

داراخبر،رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان با اشاره به فعالیت‌های گسترده این نهاد در زمینه های مختلف، گفت: جهاددانشگاهی آمادگی دارد با شناسایی نیازهای آموزشی اعضای خانه کارگر نسبت به توانمندسازی این افراد اقدام کند.