ضرورت کنترل نبض بازار در ایام پایان سال از سوی اصناف

ضرورت کنترل نبض بازار در ایام پایان سال از سوی اصناف

به گزارش داراخبر،صابر پرنیان، چهارشنبه سوم اسفندماه، در جمع روسای اتحادیه صنفی، صاحبان و هیات مدیره مجتمع های تجاری تبریز، افزود: در این زمینه و برای مقابله با افزایش قیمت های تصنعی، با درج و رصد اطلاعات در سامانه جامع تجارت، قیمت اجناس کاهش می‌یابد چون بهره گیری از سامانه جامع تجارت به نفع تولیدکنندگان