حمایت از رسانه‌ها یکی از اولویت‌های سال آینده وزارت ارشاد است

حمایت از رسانه‌ها یکی از اولویت‌های سال آینده وزارت ارشاد است

به گزارش داراخبر،ایمان شمسایی در آئین پایانی ششمین دوره جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری شمال غرب کشور در تبریز سطح کمی و کیفی رسانه‌های شمال غرب را خوب توصیف کرد و افزود: سطح کمی و کیفی رسانه‌های استان آذربایجان شرقی خوب است، حجم خوبی از نظر کمیت رسانه داریم و از نظر کیفی هم