آغازعملیات حفاری فازسوم پروژه مشارکتی جواهرمرند

آغازعملیات حفاری فازسوم پروژه مشارکتی جواهرمرند

به گزارش دارانیوز؛سید رضا هاشمی شهردار مرنددر گفتگو با خبرنگاران گفت : فاز سوم پروژه عابر گذر تجاری جواهر  ضمن بررسی تاسیسات موجود خیابان شهید رجایی عملیات اجرایی این پروژه از روز شنبه ۲۴ آبان شروع می شود و تا پایان سال جاری خیابان شهید رجایی و میدان امام خمینی (ره) به پایان می رسد. شهردار