چهار وزیر امضاءکننده نامه به دنبال رانت و خوراک ارزان بودند

چهار وزیر امضاءکننده نامه به دنبال رانت و خوراک ارزان بودند

به گزارش داراخبر،اکبر ترکان در گفتگویی با اشاره به نامه اخیر چهار وزیر کار، صنعت، دفاع و اقتصاد به رئیس جمهور گفت: این وزرا هم‌اکنون از نوشتن و امضای چنین نامه‌ای پشیمان شده‌اند چرا که در خواست نابجایی از رئیس جمهور داشتند. او در پاسخ به این پرسش که واکنش رئیس جمهور به آنان چه