بلندترین دکل شهری تلفن همراه کشور در کلانشهر تبریز بهره برداری رسید
مدیر مخابرات منطقه آذربایجان شرقی;

بلندترین دکل شهری تلفن همراه کشور در کلانشهر تبریز بهره برداری رسید

مدیر مخابرات منطقه آذربایجان شرقی با اشاره به افتتاح سایت تلفن همراه به منظور پوشش اتوبان تبریز- سهند گفت: این سایت دارای بلندترین دکل مخابراتی کشور در منطقه شهری با ارتفاع ۶۰ متر است.