دانشجو از ۸ استان در دانشگاه آمیکو تحصیل خواهند کرد

دانشجو از ۸ استان در دانشگاه آمیکو تحصیل خواهند کرد

به گزارش دارانیوز:پرفسور فدایی مشاور عالی ریاست هیات مدیره گروه صنعتی آمیکو در مراسم افتتاحیه مرکز آموزش علمی کاربردی آمیکو در منطقه آزادارس افزود: تامین نیروی کارآمد در دانشگاه می تواند معضل صنعت را حل کند. فدایی با اشاره به ویژگیهای دانشگاه تکنولوژی آمیکو گفت : ورود آزاد برای تمامی علاقه مندان به تحصیل ،تامین شهریه تحصیل