دانشگاه جامع علمی و کاربردی مرند آماده واگذاری به دانشگاه تبریز است

دانشگاه جامع علمی و کاربردی مرند آماده واگذاری به دانشگاه تبریز است

به گزارش دارانیوز:دکتر مهدی حسین زاده در گفتگو یی اظهار داشت : با توجه به مشکلاتی که بر سر راه دانشکده فنی مهندسی مرند وجود دارد و همچنین وجود امکانات بالقوه دانشگاه جامع علمی و کاربردی شهرستان مرند زمینه های واگذاری این مرکز آموزشی به دانشگاه تبریز فراهم شده است و طی صورتجلسه ای که