پورمهدی: سیه روی شود هر که در او غش باشد!

پورمهدی: سیه روی شود هر که در او غش باشد!

به گزارش داراخبر،محمد صادق پورمهدی در جلسه شورای حفاظت از منابع آبی استان اظهار کرد:  سال گذشته برای ساماندهی، احیا و حتی تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه اعتباری در حدود۸۸۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود ولی فقط ۴۰۰ میلیارد آن برای اجرای ۲۰ پروژه، به استان پرداخت شده است. وی گفت: ما تاکنون برای بحث