دریاچه اروميه احيا نشود توفان نمک شمال و شمال شرق کشور را فرامي گيرد

دریاچه اروميه احيا نشود توفان نمک شمال و شمال شرق کشور را فرامي گيرد

به گزارش دارانیوز، از سايت محيط زيست  عیسی کلانتری دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه در نشست ستاد احیای دریاچه ارومیه در دانشگاه صنعتی شریف گفت:مبلغ 15 هزار میلیارد تومان به قیمت امسال تعیین شده که برابر با 5 میلیارد دلار است.   وی افزود:این مبلغ مورد تایید و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ریاست