بزرگترین رزمایش گردان های الی بیت المقدس در مرند برگزار می شود

بزرگترین رزمایش گردان های الی بیت المقدس در مرند برگزار می شود

به گزارش داراخبر،سرهنگ پاسدار جواد قهرمانزاده تقویت توان رزمی و آمادگی دفاعی بسیجیان گردان های بیت المقدس و کوثر را از مهمترین اهداف برگزاری این رزمایش خواند. وی اجرای تمرینات تاکتیکی دفاع از کوی و برزن، کمین و ضد کمین، مقابله با ناآرامی ها، امداد و نجات و مردم یاری و مردم داری را از برنامه