برگزاری نخستین جشنواره ی ملی آواهای دینی در تبریز

برگزاری نخستین جشنواره ی ملی آواهای دینی در تبریز

به گزارش داراخبر،علی اکبر صفی پور صبح امروز در جمع اصحاب رسانه گفت: استان ما از دی ماه سال جاری با برگزاری جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر به استقبال ایام الله دهه ی فجر رفته و در طی دهه نیز بیش از ۸۲۳ عنوان برنامه در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: برنامه