تفاهم نامه دوجانبه آتش نشانی و نیروی انتظامی
در دیدار مدیرعامل آتش نشانی تبریز با مطرح شدفرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی

تفاهم نامه دوجانبه آتش نشانی و نیروی انتظامی

صبح امروز مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز با فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی به دیدار و گفتگو نشست