رئیس کیک بوکسینگ wko آذربایجان شرقی منصوب شد

رئیس کیک بوکسینگ wko آذربایجان شرقی منصوب شد

با پیشنهاد صنوبری رئیس کیک بوکسینگ wko کشور و با صدور حکمی از سوی رئیس هیات انجمن های ورزش های رزمی استان آذربایجان شرقی، مهدی بیجان به عنوان رئیس کیک بوکسینگ wko استان منصوب شد.

غلامرضا فخ‏ررئیس جدید اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی شهرستان شبستر شد
طی حکمی از سوی احمد حمزه زاده:

غلامرضا فخ‏ررئیس جدید اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی شهرستان شبستر شد

دارا خبر، معارفه غلامرضا فخر رئیس جدید اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شبستر و تکریم فیروز هاتفی رئیس سابق اداره میراث‌فرهنگی شهرستان برگزار شد.