وضعیت تاسف بار ترافیک شهری در مرند

وضعیت تاسف بار ترافیک شهری در مرند

به گزارش دارانیوز، پارک کردن خودرو در پیاده روهای شهرستان مرند چنان گسترش چشمگیری یافته است که انگار این معضل اجتماعی به یک فرهنگ در بین رانندگان مرند تبدیل گشته است و ظاهرا هیچ نهادی خود را مسئول برخورد با چنین مواردی نمی داند. پارک کردن تنها مختص به مناطق شلوغ شهر و مکان های