برنامه‌ جلوگیری از پیامک در رانندگی

برنامه‌ جلوگیری از پیامک در رانندگی

با توجه به اصرار بسیاری از رانندگان در آمریکا به ارسال پیامک در حین رانندگی که موجب تصادفات مرگبار شده، یک شرکت مخابراتی برنامه ای را برای حل این مشکل عرضه کرده است.