ورود حراست فدراسیون به ماجرای رحمتی

ورود حراست فدراسیون به ماجرای رحمتی

داراخبر،ماجرای ویدیوی جنجالی از گفت وگوی چند ثانیه داور استقلال- صبا با مهدی رحمتی به تلویزیون هم کشیده شد؛ جایی که علی ضیاء و علی خسروی با هم یکی به دو کردند.