رفتار رسانه ای آذربایجان شرقی در انتخابات قابل تحسین است

رفتار رسانه ای آذربایجان شرقی در انتخابات قابل تحسین است

به گزارش داراخبر،علی اکبر صفی پور اظهار کرد: رسانه های مکتوب استان اخلاق مداری و حرفه ای گری را به بهترین نحو در انتخابات حفظ کردند و بر این اساس بهترین مطبوعات کشور محسوب می شوند. صفی پور از رسانه ها خواست در ادامه این روند رویکرد تشویق مردم برای شرکت در انتخابات را استمرار