نامه محسن رضایی به عبدالملک الحوثی

نامه محسن رضایی به عبدالملک الحوثی

دارانیوز:محسن رضایی در نامه ای به عبدالملک الحوثی، رهبر انقلابی یمن، تاکید کرد: با پیروزی انصار الله ادبیات سیاسی جهان و بلکه مسیر و سرنوشت ملتها در خاورمیانه متحول می شود.