خیال مهدی هنوز راحت است؟!

خیال مهدی هنوز راحت است؟!

به گزارش گروه سیاسی دارانیوز، به تازگی آخرین جلسه دومین جلسه اخذ آخرین دفاعیات از مهدی هاشمی در سکوت خبری، با حضور وکلای متهم و نماینده دادستان تهران برگزار شده و وکیل هاشمی از ارسال دفاعیه تکمیلی به دادگاه هم خبر داده است. اکبر هاشمی رفسنجانی از زمان بازگشت مهدی هاشمی به کشور درباره پرونده