پیگیری‌ های داراخبر جواب داد/رفع انسداد میدان قائم شهرک یاغچیان
تدبیر شهرداری منطقه دوتبریز برای رفع یک مشکل

پیگیری‌ های داراخبر جواب داد/رفع انسداد میدان قائم شهرک یاغچیان

پس از انتشار گزارش داراخبر مبنی بر مشکلات ترافیکی در میدان  قائم شهرک یاغچیان، شهردار منطقه دو و همکاران پرتلاش شان  ضمن بازدید از مکان، پی گیری جدی رفع مشکل مردم شدند/و مشکل مسدودی میدان قائم  شهرک یاغچیان حل شد.